Vi bygger videre på CO-vognene.

Peter og Jørgen arbejder på deres CO-vogne.
Peter bøjer taget - den sidste tilretning på det forbøjede tag.
Mere varme, årsag se.link.
Dørhåndtagene er noget pilleværk.
Der loddes "tag" over døråbningerne - dækker hullerne op under det rigtige tag.
De små plader der fungerer som "tag" over dørene er lavet af afklip fra ætsearkene.