Undervandsbåde - OKT byggesæt.  1. Modellen pakkes ud og der ses efter at alle dele er tilstede (der var mangler i 1/4 af pakkerne - 3 ud af 12 stk)
  2. Nu fjernes alle støberester med en skarp kniv og/eller en nålefil.
  3. Derefter bores der huller til puffer, trin og håndbøjler.
  4. Vangerne skæres ud af  ætsearket og bøjes på plads.
  5. Nu tilpasses vangen, så den passer til vognbunden.
  6. Resinvognkassen afvaskes i sæbevand og er nu klar til montage af puffer m.v. samt grunding og maling. 

Vi er nu gået igang med den videre fremstilling af ubådene.
Vask af resin - vognkasserne. File pinoler af hjulakslerne. Bukke de sidste ætseark. Lime pufferplanke, puffer, håndbøjler osv. på vognkassen med sekundklæber. Næste gang skal vangerne limes på plads med araldit. Derefter kommer maling og litrering af vognene - vi håber de kommer til at køre bedre end HobbyTrades model af TH. Der jo desværre ikke kører særligt godt jfr. anmeldelse.                
Næste opgave er tilpasning af undervognene (lille metalstykke som Per fra Epokemodeller anbefalede på (Sporskiftet ) for at forbedre køreegenskaberne.
Som det ses på billedet er den første undervandsbåd prøvesamlet.
Nu er undervandsbådene snart klar til "bund"maling og søsætning. Det viste sig at køreegenskaberne bliver bedst når vi anbringer en plastklods (3,2mm X 4 mm X 7 mm) hvor der files en trekant - så tykkelsen bliver ca. 3mm. Klodsen limes på bunden, så hjulakslen bliver holdt på plads af den 4 mm brede klods. Se. foto.
Undervandsbådene er nu lavet færdige, dog mangler grunding, maling og litrering samt patinering. Da den del af arbejdet har uhyre stor indflydelse på det endelige resultat, vil det blive udskudt til lysere tider. På billedet ses en OKT TH og en HobbyTrade TH, rent detaljeringsmæssigt er der ikke den store forskel, på færdigmodellen er visse af detaljerne mere filigrane i støbningerne end resinmodellen, men dette ødelægges tildels af en dårlig samling af modellen, fx. trin der ikke er limet fast i de dertil indrettede huller. Med hensyn til køreegenskaberne, vinder OKT vognen på grund af mindre vægt/lavere rullemodstand, så det er muligt for en D - maskine, at slæbe 12 OKT vogne + 1 Cu togførervogn mod 7 HobbyTrade + 1 Cu på SVJMJKs klubanlæg, maksimal stigning 2,5 %. OKT vognen har ovenikøbet et lille sæde til betjeningen - som ikke findes på færdigmodellen.

Billederne snyder lidt, da de to modeller faktisk har samme højde. Puffehøjden er også ens.
Nu er de første 9 TH - vogne nået frem til næstsidste stadie - de er klar til maling og litrering. Først optrådte de som fotomodeller, og nu er de så parkeret klar til grunding, maling osv.